Bc. Marie Hanáková

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ke zdravé a patologické religiozitě při sociální práci s dětmi

Attitude of social workers and workers in social services to healthy and pathological religiousness at social work with children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ke zdravé a patologické religiozitě při práci s dětmi. Popisuje, jakým způsobem se mohou tyto dva póly religiozity při práci s dětmi projevovat, jaké mohou mít důsledky pro samotného pracovníka, dětské klienty i poskytované intervence. Teoretická část práce nejdříve definuje …více
Abstract:
The thesis deals with the attitudes of social workers and workers in social services to healthy and pathological religiousness at social work with children. It describes how can to manifest these poles of religiousness in working with children, what may have consequenses for the worker himself, the childrens clients and provided intervention. The theoretical part initially defines the healthy and pathological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma