Jana NEDOROSTKOVÁ

Bakalářská práce

Socio-demografická analýza mikroregionu Strážnicko

Socio-demographic Analysis of the Microregion Strážnicko
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem socio-demografické analýzy mikroregionu Strážnicko.Teoretická část shrnuje základní poznatky v oblasti sociální a obecné demografie na obecné úrovni. Následuje seznámení se se základními pojmy a všeobecnou demografickou situací v ČR. Praktická část pojednává o jednotlivých obcích mikroregionu. Je zde rozebrána situace v mikroregionu s pomocí SWOT analýzy a v …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with a topic of a sociodemographic analysis of the Strážnicko microregion. The theoretical part summarises basic knowledge in the social and general demography area on the general level. There are also introduced the basic terms related to the topic and general demographic situation in the Czech Republic. The practical part characterizes the individual municipalities in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Smékalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDOROSTKOVÁ, Jana. Socio-demografická analýza mikroregionu Strážnicko. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe