Mgr. Lenka Kříčková

Diplomová práce

Srovnání dynamiky vývoje vybraných hodnotových preferencí ve vztahu k demografickém chování Čechů a Slováků v letech 1991 - 2008

Comparison of developmental dynamics of the selected value preferences and demographic behavior of Czechs and Slovaks in the years 1991-2008
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem hodnotových proměn v České republice a na Slovensku v letech 1991 až 2008 a změn demografických trendů. Dává do souvislosti odpovědi respondentů na otázky z Evropského výzkumu hodnot a demografické ukazatele pro sňatečnost, rozvodovost a plodnost a prostřednictvím křivek v grafu porovnává dynamiku vývoje obou ukazatelů, hodnotového a demografického. Důležitou součástí práce …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship between changes in demographic trends and value changes in the Czech Republic and Slovak Republic between years 1991 and 2008. It gives context to the answers of respondents from the European Values Study and demographic indicators for the marriage rate, the divorce rate and the fertility. The graph curves compare dynamics of the development of both indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie