Mgr. Lenka Kříčková

Master's thesis

Srovnání dynamiky vývoje vybraných hodnotových preferencí ve vztahu k demografickém chování Čechů a Slováků v letech 1991 - 2008

Comparison of developmental dynamics of the selected value preferences and demographic behavior of Czechs and Slovaks in the years 1991-2008
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem hodnotových proměn v České republice a na Slovensku v letech 1991 až 2008 a změn demografických trendů. Dává do souvislosti odpovědi respondentů na otázky z Evropského výzkumu hodnot a demografické ukazatele pro sňatečnost, rozvodovost a plodnost a prostřednictvím křivek v grafu porovnává dynamiku vývoje obou ukazatelů, hodnotového a demografického. Důležitou součástí práce …more
Abstract:
This thesis deals with the relationship between changes in demographic trends and value changes in the Czech Republic and Slovak Republic between years 1991 and 2008. It gives context to the answers of respondents from the European Values Study and demographic indicators for the marriage rate, the divorce rate and the fertility. The graph curves compare dynamics of the development of both indicators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology