Luboš TOMÍČEK

Bakalářská práce

Faktory a vlivy ovlivňující koaliční chování na komunální úrovni

The factors and influences affecting the behavior of the coalition at the local level
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje komunální politice, zejména teorii samospráv a obcí, komunálních voleb, opozice a také korupce a lobbingu. Dále se zabývá všeobecnými vlivy působícími na politický proces komunální úrovně. Cílem práce je zmapování komunální sféry jako celku, jelikož se jedná o důležitou součást českého politického systému. Text je rozdělen na dvě části. V první, teoretické popisuji obecně …více
Abstract:
The bachelor thesis devotes local level of politics, especially theory of self governments and municipalities, votings, opposition and so corruption and lobbying. Occupy too general influences which work on the political process on the local level. The aim of my thesis is overall evaluation of local political sphere. Local level is important part of czech political scene. The text is divided into two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÍČEK, Luboš. Faktory a vlivy ovlivňující koaliční chování na komunální úrovni. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie