Ing. Kateřina HRŮZOVÁ

Bakalářská práce

Kvantitativní parametry u pozitronové emisní tomografie

Quantitative parameters for positron emission tomography
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá diagnostickou metodou využívající pozitronovou emisní tomografii. Práce podává teoretický podklad pro rekonstrukci obrazu akumulace radiofarmaka v těle, pro praktické posouzení a pro porovnání dvou parametrů SUV radiofarmaka FDG, které jsou používané na Klinice nukleární medicíny ve FN Ostrava.
Abstract:
The thesis deals with a diagnostic method using positron emission tomography. The thesis provides a theoretical background of the reconstruction of the accumulation the radiopharmaceutical in the body, the subsequent assessment and comparison of the two parameters of the SUV score used at the Nuclear Medicine Clinic in the Ostrava University Hospital.
 

Klíčová slova

PET rekonstrukce obrazu SUV FDG
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRŮZOVÁ, Kateřina. Kvantitativní parametry u pozitronové emisní tomografie. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent