Adéla Smrčková

Bakalářská práce

Automatizace e-mailingové komunikace v marketingu

Automation of e-mailing communication in marketing
Anotace:
Práce se věnuje návrhu, realizaci a analýze řešení automatizačních scénářů v rámci e-mail marketingu prostřednictvím českého nástroje pro e-mailovou rozesílku Smartemailing. Cílem práce je vytvořit funkční systém automatizací a následně hodnocení jejich úspěšnosti. Úvodní část se zabývá představením e-mail marketingu, vysvětlením používaných zkratek a výběru vhodných nástrojů k realizaci. Nástroje …více
Abstract:
The thesis is devoted to the design, implementation and analysis of automation scenarios in e-mail marketing through the Czech tool for e-mail distribution Smartemailing. The aim of the work is to create a functional system of automations and then evaluate their success. The introductory part deals with the introduction of e-mail marketing, explanation of abbreviations used and selection of suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedoucí: Martin Potančok
  • Oponent: Stanislav Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86217