Ing. Jiří Kudláček

Diplomová práce

Specifika začlenění obecních (městských) policí do Integrovaného záchranného systému

The specialities of the Municipal police incorporation into Integrated Emergency System
Anotace:
Tato práce pojednává o integrovaném záchranném systému a možnostech zapojení obecní (městské) policie do tohoto logistického celku. Je zde ve stručnosti naznačen vývoj ochrany obyvatel z historického hlediska, včetně její transformace po roce 1990. V práci je kladen důraz na definice a vymezení základních pojmů a to jak k tématu integrovaného záchranného systému samého, tak k jeho jednotlivým složkám …více
Abstract:
This elaboration disserts of Integrated Emergency System and possibilities of incorporation Municipal (City) police to this logistical complex. Briefly is mentioned development of inhabitants protection from the historical point of view, including transformation after year 1990. The specifics of elaboration are insistence of definicions and delimitation of basic conceptions, not only regarding Integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: Mgr. Michal Jordán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní