Monika ŘÍHOVÁ

Bakalářská práce

Konceptualizace umění jako negace formy. Problém podstaty konceptuálního umění.

Conceptualisation of Art: Negation of Form and the Problem of Nature of Conceptual Art.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematickými aspekty avantgardy zesílenými a rozvinutými v poválečném hnutí tzv. nové avantgardy ve vizuálním umění, především pak jeho konceptuálními tendencemi, které představují pro současnou estetiku stálou výzvu. Nejprve se pokusí nastínit východiska estetické teorie umění, aby posléze poukázala, jakým směrem se kritika estetiky ze strany konceptuálních umělců ubírá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematic aspects of avant-garde, which were amplified and developed in the postwar movement known as neo-avant-garde in visual art, and especially with its conceptual tendencies which represent constant challenge for current aesthetics. Firstly the basis of aesthetic theory of art will be outlined in order to explain and show where the critique of aesthetics by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zveřejnit od: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Monika. Konceptualizace umění jako negace formy. Problém podstaty konceptuálního umění.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 7. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses juz9kf juz9kf/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2011
Bulanova, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.