Theses 

Marketing communication of a brokerage company – Bc. Radka Ujfaluši, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Ujfaluši, DiS.

Diplomová práce

Marketing communication of a brokerage company

Marketingová komunikace makléřské společnosti

Anotace: Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací makléřské společnosti. Cílem je analyzovat současnou marketingovou a komunikační strategii Klientského centra Allrisk Ostrava s využitím teoreticko-metodologických východisek. Práce je rozdělena do teore-tické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními nástroji marketingové komuni-kace. V praktické části jsou zhodnoceny očekávané a skutečné přínosy stávající marketin-gové a komunikační strategie. Výstupem diplomové práce jsou návrhy a doporučení, ve-doucí ke zlepšení marketingové komunikace společnosti, spočívající zejména ve zvýšení účinnosti a efektivnosti komunikace.

Abstract: This thesis is concerned with marketing communication of a brokerage firm. Its aim is to analyse the current marketing and communication strategy of a Client Centre Allrisk Os-trava with the use of theoretical-methodological solutions. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with basic tools of marketing communication. The practical part evaluates expected and actual contributions of the current marketing and communication strategy. The thesis concludes with proposals and recommendations leading to marketing communication improvement of the company which primarily consists in enhancement of communication effectiveness and efficiency.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, komunikační mix

Keywords: marketing communication, communication mix, marketing

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/4389 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz