Bc. Radek Fechtner

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí ve stavebním řízení

Environmental Protection in the construction proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena v úvodní části na seznámení se základními pojmy, používanými ve stavebním řízení a hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí – EIA. V další části se zmiňuje o hlavních globálních problémech ochrany životního prostředí a ochraně životního prostředí ve vztahu ke stavebnímu řízení, zejména hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí. Krátce je popsán vývoj procesu EIA …více
Abstract:
This thesis is focused in the introduction to acquaint the basic concepts used in the construction management and impact assessment projects on the environment - EIA. The next section refers to the major global issues of environmental protection environment and environmental protection in relation to the building management, in particular assessing the impact of projects on the environment. Briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa