Bc. Radek Fechtner

Master's thesis

Ochrana životního prostředí ve stavebním řízení

Environmental Protection in the construction proceedings
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena v úvodní části na seznámení se základními pojmy, používanými ve stavebním řízení a hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí – EIA. V další části se zmiňuje o hlavních globálních problémech ochrany životního prostředí a ochraně životního prostředí ve vztahu ke stavebnímu řízení, zejména hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí. Krátce je popsán vývoj procesu EIA …more
Abstract:
This thesis is focused in the introduction to acquaint the basic concepts used in the construction management and impact assessment projects on the environment - EIA. The next section refers to the major global issues of environmental protection environment and environmental protection in relation to the building management, in particular assessing the impact of projects on the environment. Briefly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2017
  • Supervisor: Mgr. Eva Vetýšková
  • Reader: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration