Bc. Vlastimil Pražák

Master's thesis

Moderní kosmologie a proměny představ o prostoru

Modern Cosmology and New Ideas in Conceptions of Space
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce je pokusem podat souhrnnou charakteristiku pojetí prostoru v současných fyzikálních a kosmologických koncepcích. Cílem práce je odhalit povahu tohoto pojetí, které je obecně řazeno mezi pojetí relační. Tvrzení o relačním pojetí se stane výchozí hypotézou, která bude v práci prověřována. Ústřední roli v dosažení vytyčeného cíle sehrají přírodněfilozofické koncepce I. Newtona …viac
Abstract:
This dissertation attempts to summarize characteritics of space interpretation in nowadays physical and cosmological conceptions. The aim of this thesis is to reveal the nature of this conception, which is generaly classified as relational concept. The relational concept is the basic hypothesis that is being verified in this work. The key role for reaching the aim of this work are natural philosophies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics