Lukáš Ciompa

Bakalářská práce

Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.

Participants of prosecution, their rights and obligations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem trestního řízení vjeho jednotlivých stadiích, které jsou důležité pro všechny subjekty řízení. Cílem práce je zejména seznámit se se základními právy a povinnostmi účastníků trestního řízení a utvořit tak jejich komplexní seznam. Při psaní bakalářské práce jsem zvolil metodu deskriptivní. Tato metoda mi byla přínosem především při popisu historického vývoje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of criminal proceedings in its various stages which are important for all subjects of proceedings. The aim of the work is to get acquainted with the basic rights and obligations of participants in criminal proceedings and to create its complex list. I choose descriptive method for this bachelor thesis. This method is beneficial in describing the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.