Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová

Disertační práce

Cyberhate: Youth Experiences and Assessment of Attacks

Cyberhate: Youth Experiences and Assessment of Attacks
Anotace:
Kybernenávist označuje nenávistné, netolerantní a předpojaté postoje, které jsou vyjadřovány prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato disertace se zaměřuje na kybernenávist jako na specifický typ zkušenosti spojené s používáním internetu, konkrétně sociálních medií, a má dva hlavní cíle, které by měly přispět k výzkumu agrese a nenávisti na internetu. Jedním z cílů je přispět …více
Abstract:
Cyberhate refers to hateful, intolerant, and biased attitudes that are expressed via information and communication technologies. This thesis focuses on cyberhate as a specific type of experience connected to use of internet, specifically in relation to use of social media, and has two main aims that should contribute to the research on aggression and hate in media and on the internet. One aim is to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Jan Pfetsch, Associate prof. Giovanna Mascheroni

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií