Bc. Marek Pajdla

Diplomová práce

Life Cycle Assessment of Wood based Nanocellulose production : A case study of Czech Republic

Posouzení životního cyklu produkce nanocelulózy ze dřeva : případová studie pro Českou republiku
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce nanocelulózy. Práce obsahuje přehled běžných produkčních metod včetně procesů předzpracování buničiny i jejího následného zpracování. Součástí kapitoly k literárnímu přehledu je i soupis nejvýznamnějších producentů nanocelulózy na současném světovém trhu. Praktická část obsahuje ceny vstupních materiálů u dvou metod používaných k předzpracování …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on understanding the nanocellulose and production routes of this nano-scale cellulosic material. In the literature review, there is an overview of different production routes including pretreatment and treatment processes of biomass fibers and list of main global producers of nanocellulose currently available on the market. The practical part includes collected cost inputs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pawan Kumar Mishra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
European Forestry / European Forestry