Bc. Pavel Vážan

Diplomová práce

Zástavní právo k nemovitostem

Real Estate Lien
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komplexní posouzení zajišťovacího institutu zástavního práva k nemovitostem. Výchozí právní úpravou je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V jednotlivostech se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku zástavního práva k nemovitostem, vymezení předmětu zástavy, jeho vznik, zápis do katastru nemovitostí a rejstříku zástav, obsah, výkon a zánik. Diplomová práce obsahuje …více
Abstract:
The thesis is focused on a comprehensive assessment of securing institute of real estate lien. The basic legal regulation is the Law No. 89/2012 Coll., The Civil Code. In detail, the thesis focuses on the general characteristics of real estate lien, definition of the pledge, its creation, land registration and register pledges, content, performance and termination. The thesis contains a model of agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce