Theses 

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders – Bc. Tomáš Hudec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Hudec

Diplomová práce

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders

Anotace: Tato diplomová práce je kroskulturální studií postojů sociálních pracovníků ke komplementárním a alternativním intervencím (KAI) pro dětí s poruchami autistického spektra v Kerale v Jižní Indii. Zkoumá také kontext těchto postojů, vyjádřeném sociálními pracovníky v odpovědích na operacionalizované otázky. Diplomová práce je odpovědí na nepřátelský vztah mezi sociálními pracovníky a alternativními intervencemi a následujícím dopadu na vztah k jejich klientům, kteří je využívají. První část práce definuje pojmy a dosavadní výzkum o KAI a postojů profesionálů k nim. Druhá část je kvalitativní empirické šetření hodnotících a v praxi vyjadřovaných postojů sociálních pracovníků ke KAI, jejich uživatelům a poskytovatelům v Kerale. Na závěr jsou poskytnuta doporučení pro českou sociální práci. Počet slov: 22638 (bez příloh)

Abstract: This thesis is a cross-cultural study of attitudes of social workers to complementary and alternative interventions (CAI) for children with Autism spectrum disorders in Kerala, South India. It also explores a cultural context of these attitudes, expressed by social workers in answers to operationalized questions. The thesis is a response to hostile relationship between CAI and social practitioners and subsequent impact to professional relationships with their clients. First part define basic terms and review literature on CAI and professional attitudes toward them. Second part is a qualitative empirical study of evaluative and behavioural attitudes of social workers to CAI, CAI users and CAI providers in Kerala. Final recommendations for Czech social work is given. Number of words: 22638 (without attachments)

Keywords: attitudes, social work, Complementary and Alternative medicine, Autism spectrum disorders, professional relationship, culture, postoje, komplememtární a alternativní medicína, sociální práce, poruchy autistického spektra, profesionální vztah, kultura

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz