Bc. Tomáš Hudec

Master's thesis

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders
Abstract:
Tato diplomová práce je kroskulturální studií postojů sociálních pracovníků ke komplementárním a alternativním intervencím (KAI) pro dětí s poruchami autistického spektra v Kerale v Jižní Indii. Zkoumá také kontext těchto postojů, vyjádřeném sociálními pracovníky v odpovědích na operacionalizované otázky. Diplomová práce je odpovědí na nepřátelský vztah mezi sociálními pracovníky a alternativními intervencemi …more
Abstract:
This thesis is a cross-cultural study of attitudes of social workers to complementary and alternative interventions (CAI) for children with Autism spectrum disorders in Kerala, South India. It also explores a cultural context of these attitudes, expressed by social workers in answers to operationalized questions. The thesis is a response to hostile relationship between CAI and social practitioners …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2012
  • Supervisor: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií