Bc. Tomáš Hudec

Diplomová práce

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders

The Attitudes of Social Workers in Kerala to Complementary and Alternative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders
Anotace:
Tato diplomová práce je kroskulturální studií postojů sociálních pracovníků ke komplementárním a alternativním intervencím (KAI) pro dětí s poruchami autistického spektra v Kerale v Jižní Indii. Zkoumá také kontext těchto postojů, vyjádřeném sociálními pracovníky v odpovědích na operacionalizované otázky. Diplomová práce je odpovědí na nepřátelský vztah mezi sociálními pracovníky a alternativními intervencemi …více
Abstract:
This thesis is a cross-cultural study of attitudes of social workers to complementary and alternative interventions (CAI) for children with Autism spectrum disorders in Kerala, South India. It also explores a cultural context of these attitudes, expressed by social workers in answers to operationalized questions. The thesis is a response to hostile relationship between CAI and social practitioners …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií