Ing. Ivona Lexová

Bakalářská práce

Právní aspekty nařízení neodkladného odstranění stavby

The Legal Aspects of Building Removing Regulation
Anotace:
Hlavním tématem práce je specifický a zřídka užívaný institut veřejného stavebního práva – neodkladné odstranění stavby. Nařízení neodkladného odstranění stavby podle stavebního zákona je krajním a zásadním zásahem do vlastnického práva. Snahou je zodpovědět na otázku, kdy a jakým způsobem může stát zasahovat do ústavně chráněného vlastnického práva, jakých právních prostředků k tomu smí užít a jak …více
Abstract:
The central subject of thesis is a specific and rarely-exercised institute of public building law – the urgent removal of a building. An order authorising the urgent removal of a building in accordance with the Building Act is an extreme and fundamental interference with proprietary right. The aim is to answer the following questions: when and to what extent can a state intervene in the constitutionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma