Soňa Karkošková

Disertační práce

Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele

Cloud computing governance a management from consumer point of view
Anotace:
Využívání služeb cloud computingu přináší kromě široce uznávaných benefitů také nové výzvy a rizika vyplývající zejména z faktu, že poskytovatel služeb cloud computingu je externí třetí stranou, která poskytuje službu v modelu veřejného cloud computingu velkému množství spotřebitelů. V současnosti žádný z široce přijímaných IT governance a IT management rámců plně nezohledňuje specifika využívání služeb …více
Abstract:
Cloud computing brings widely recognized benefits as well as new challenges and risks resulting mainly from the fact that cloud service provider is an external third party that provides public cloud services in multi-tenancy model. At present, widely accepted IT governance frameworks lack focus on cloud computing governance and do not fully address the requirements of cloud computing from cloud consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedoucí: Jiří Feuerlicht
  • Oponent: Josef Hynek, Jiří Voříšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71090

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika