Bc. Tomáš Dvořák

Diplomová práce

Komparace vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT v roce 2006 a 2010

ČT4 SPORT channel - comparison of broadcasting in 2006 and 2010
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací vysílání sportovního kanálu České televize v roce 2006 a 2010. V první části se zaměřuje na popis masových médií, proces digizalizace na českém území či na konkurenty sportovního kanálu České televize v letech 2006 a 2010. V druhé části je proveden monitoring vysílání ČT4 v roce 2010 a výsledná data jsou porovnána s rokem 2006.
Abstract:
This thesis deals with the comparison of the sports channel broadcast by Czech Television in 2006 and 2010. The first part is focused on the description of the mass media, the digitization process in the Czech Republic, and competitors of this sports channel in 2006 and 2010. In the second part there is conducted the monitoring of broadcast of ČT4 in 2010 and the results are compared with 2006.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy