Theses 

Mobbing a bossing ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel – Ing. Milada Krejčí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Milada Krejčí

Diplomová práce

Mobbing a bossing ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel

Mobbing and Bossing in Relation to Employer and Employee

Anotace: Diplomová práce zevrubně analyzuje problematiku fenoménu mobbingu a bossingu v širším kontextu jak z hlediska psychologického, tak i z hlediska pracovněprávních vztahů, ale také se orientuje na jejich typické projevy a okolnosti. Teoretická část se zabývá komparací dosavadních poznatků o mobbingu a bossingu, historickému vývoji jejich výzkumu, vymezení a definování mobbingu a bossingu jako jevu a posouzení z hlediska sociálně psycho-patologických jevů. V empirické části jsou zdokumentovány psychologické aspekty mobbingu a bossingu na několika kasuistikách a pomocí dotazníku je provedeno porovnání s teoretickými poznatky.

Abstract: The Graduation Thesis is analyzing in a very detailed manner the problematics of the phenomenons called mobbing and bossing, both in a wider range, from the point of psychological view as well as from the point of view of labour relations, focusing on typical demonstrations and circumstances which are supporting its evolution. The theoretical part of the Graduation Thesis is principally dealing with the comparation of the up-to-date observations concerning both mobbing and bossing, the historical evolution of their exploration, the definition of mobbing and bossing as the phenomenons and the evaluation of mobbing and bossing from the point of view of social-psycho-pathological appearances. Within the empirical part hereof, the psychological aspects of both mobbing and bossing have been analyzed on several casuistics and the comparison with the theoretical observations has been completed by the means of a questionnaire.

Klíčová slova: mobbing, bossing, bullying, násilí na pracovišti mobbing, workplace violence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz