Bc. Tereza Baloušková

Diplomová práce

Využití poznatků metody Horse Assisted Education pro zlepšení manažerských dovedností.

Use of knowledge methods Horse Assisted Education to improve managers skills.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním metody Horse Assisted Education a její následnou aplikací v praxi. V teoretické části je popsána charakteristika koní, charakteristika manažerů a popis metody Horse Assisted Education. V praktické části jsou charakterizovány organizace a lektoři z různých zemí, kteří nabízí kurzy za pomocí této metody. Metodologií výzkumu je pilotní ověření metody v praxi, pozorování …více
Abstract:
The thesis deals with the research of Horse Assisted Education and its subsequent application in practice. In the theoretical part is described characteristics of horses, characteristics of managers and description of Horse Assisted Education method. The practical part describes organizations and lecturers from different countries who offer courses using this method. The methodology of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.