PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D.

Doctoral thesis

Financování politických stran v Československu a České republice 1990 - 2015

The Financing of Political Parties in Czechoslovakia and the Czech Republik 1990 - 2015
Anotácia:
Představovaná práce je příspěvkem k sociálněvědní diskusi o politickém financování v České republice i v zahraničí. Přestože se primárně zaměřuje na český případ, jsou v ní reflektována i data z jiných evropských a neevropských zemích, stejně jako teorie a metodologie akademických prací, které se Česku nevěnovaly. Celý text je koncipován, za prvé, jako detailní deskripce českého režimu stranického …viac
Abstract:
The present text contributes to the discussion on political finances in the Czech Republic and abroad. White it focuses primarily on the Czech case, data from other European and non-European countries are also reflected, in addition to theories from other academic publications. The text includes, first, a detailed description of the Czech model of party financing, its regulatory framework and budgets …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Political Science (4-years) / Political Science