Bc. Pavla Němečková

Bakalářská práce

Queer Rap - Music Genre as an Expression of Identity

Queer Rap - Music Genre as an Expression of Identity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hudebním fenoménem queer hip-hopu. Cílem práce je dokázat spojitost mezi queer hip-hopem, Afroamerickým hnutím za občanská práva a ranou hip-hopovou kulturou. Tato práce se soustředí zejména na aspekty homofobie a maskulinity přítomné v hip-hopové kultuře. Práce se snaží mapovat vznik těchto represivních myšlenkových vzorců, jejichž původ je možné sledovat v Afroamerických …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the phenomenon of queer hip-hop. The aim of the thesis is to show the continuities of queer hip-hop with the African-American civil rights movement and the early hip-hop culture. The thesis particularly focuses on the aspect of homophobia and masculinity present in the hip-hop culture and maps its origins which can be traced back to the preceding African-American civil …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Petra Slavíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta