Martina Melušová

Bachelor's thesis

Fotografie: Umění titulní strany módních časopisů zaujmout spotřebitele

Photography: Art of front pages of fashion magazines for capture cosumer
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá fotografií na titulních stranách módních časopisů z hlediska redakce časopisu, ale i koncového spotřebitele prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy a pomocí ní zmapovat, které prvky body image jsou nejčastěji prezentované. Dále je cílem zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření vnímání fotografie na titulních stranách spotřebitele. Práce je rozdělena do několika …more
Abstract:
This Bachelor's thesis is interest in deals with photos on the front pages of fashion magazines in terms of the magazine, as well as end consumers. The main objective is to analyze the picture on the front pages of fashion magazines through quantitative content analysis and use it to map out which elements of body image are often presented. Furthermore, the aim is to find out through a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Ondřej Pešek
  • Reader: Michaela Lanáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38014