Bc. Pavlína Káchová

Bakalářská práce

Nová úprava nemocenského pojištění v České republice

The New Sickness Insurance Arrangements in the Czech Republic
Anotace:
Nemocenské pojištění patří do systému sociálního zabezpečení a slouží k zajištění pojištěnců v době nemoci, v době ošetřování člena rodiny, jako peněžitá pomoc v mateřství a jako vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Všechny tyto dávky nahrazují příjem ze zaměstnání. Cílem bakalářské práce je analyzovat novou úpravu nemocenského pojištění platnou od 1. ledna 2007, kdy došlo v této oblasti …více
Abstract:
Health insurance belongs to the welfare system and provides the financial security in the period of sickness, taking care of another family member, as a motherhood financial subsidy and as a compensatory benefit in the time of pregnancy and maternity. All those benefits replace the earned income. The main goal of my bachelors work is to analyse the new adjustment of health insurance valid from 2007 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Tetur
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře