Bc. Miao Cheng

Bakalářská práce

An Alternative Organizational Model: Workplace Democracy

An Alternative Organizational Model: Workplace Democracy
Anotace:
Tento příspěvek se věnuje především teorii a praxi demokracie na pracovišti a jejím vztahu k současnému řízení a rozhodování podniků. Teoretická část seznamuje s charakteristikami demokracie na pracovišti. Srovnání mezi demokratickým autoritativním řízením a styly vedení s tím, že demokratické řízení pro zaměstnance snadněji pocítí jejich vlastní hodnotu a bude mít více volného prostoru. V praktické …více
Abstract:
This paper mainly studies the theory and practice of workplace democracy and its relationship with the current management and decision-making of enterprises. The theoretical part introduces the characteristics of workplace democracy. Comparison between democratic authoritative management and leadership styles that democratic management is easier for employees to feel their own value and have more free …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šimonová
  • Oponent: Ing. Přemysl Písař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.