Theses 

Mzdová diskriminace v NHL – Bc. Václav Juren

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Bc. Václav Juren

Diplomová práce

Mzdová diskriminace v NHL

Wage discrimination in NHL

Anotace: Tématem této práce je Mzdová diskriminace v NHL a konkrétně je zaměřena na platové rozdíly mezi Severoameričany a Evropany. V první části práce je představen trh, na kterém se pohybujeme a teoretické předpoklady pro přítomnost diskriminace. V druhé části jsou pomocí lineární regrese odhadovány jednotlivé modely vysvětlující platy hráčů na základě jejich dovedností a charakteristik. Závěrečné výsledky práce zamítají přítomnost mzdové diskriminace mezi Evropany a Severoameričany.

Abstract: The topic of this thesis is Wage discrimination in the NHL, the primary subject being the wage difference between North American and European players. In the first section, the market in question is presented and the theoretical basis for the aforementioned discrimination is established. The second section features estimated models of player skills and characteristics, created with the use of linear regression. The final results of this thesis will disclaim the presence of wage discrimination between Europeans and North Americans.

Klíčová slova: Diskriminace, plat, NHL, lineární regrese, transformace, discrimination, wage, linear regression, transformation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz