Bc. Filip Zhorný

Bakalářská práce

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích

Electron microscopy on biological samples
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se věnoval studiu potkaních chlupů pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Využil jsem možností mikroskopu s duálním svazkem pro zobrazení vzorků iontovým svazkem za vysokého vakua. V teoretické části práce jsem popsal fyzikální principy elektronové mikroskopie a vlastnosti biologických vzorků. V praktické části jsem se zabýval sejmutím kvalitních obrázků pro analýzu …více
Abstract:
In this bachelor thesis, I have focused on analyzing rat hair by scanning electron microscopy. Having used a microscope with dual beam, the biological samples were displayed by gallium ion beam in high vacuum. In the theoretical part, I described physical principles of electron microscopy and properties of the samples. In the practical part, I have found optimal settings to display the hair surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Alois Nebojsa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta