Bc. František Zelenka

Diplomová práce

Studium tepelné stability termoelektrických materiálů prostřednictvím termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie

Study of thermal stability of thermoelectric materials by means of thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme studiu tepelné stability termoelektrického materiálu DD0,6Fe3CoSb12 pomocí metod Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie, diferenční termické analýzy a skenovací elektronové mikroskopie. Je sledován především úbytek těkavého antimonu, který se ve zkoumaných materiálech nachází ve velkém zastoupení. Práce zahrnuje porovnání stability vzorků syntetizovaných v laboratorních …více
Abstract:
In this thesis, we study the thermal stability of thermoelectric material DD0,6Fe3CoSb12 by means of Knudsen effusion mass spectrometry, differential thermal analysis, and scanning electron microscopy. The investigation is especially focused on antimony depletion from the materials in which it creates a significant part. The thesis involves comparison between stability of samples synthesized in laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta