Michal Felcman

Diplomová práce

Finanční analýza Federal-Mogul Friction Products,a.s.

Financial Analysis of Fedral-Mogul Friction Products,a.s.
Anotace:
Diplomová práce má za cíl analyzovat finanční situaci podniku Federal-Mogul Friction Products, a.s. v letech 2002 až 2006.Užívá analýzy finančních výkazů - rozvahy,výsledovky a výkazu cash flow, poměrových ukazatelů, komplexních metod hodnocení, mezipodnikového srovnání.Popisuje tyto teoretické pojmy a následně je prakticky aplikuje.Dále blíže popisuje samotný podnik.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Jiří Raček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5501