Bc. Martin Schmidt

Diplomová práce

Analýza a návrh nových trendů bezpečnostních prvků v automobilovém průmyslu.

An Analysis and Proposal of New Trends in Safety Features in the Automotive Industry
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní prvky, které jsou užity v osobních automobilech a jejich obecným seznámením. Bezpečnostní prvky jsou dále rozděleny, rozvíjeny a stručně popsány v teoretické části od jejich historie, v praktické části jsou popsány novinky ve vývoji těchto technologií za posledních pár let. Závěr obsahuje zhodnocení přínosu jednotlivých prvků. V práci je dále vložen …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on safety features that are used in passenger cars and their general knowledge. The security features are further divided, developed and briefly described from their history to the latest developments in these years. The conclusion includes an evaluation of the benefits of individual elements. A questionnaire is also included in the thesis, which examines the attitude of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schmidt, Martin. Analýza a návrh nových trendů bezpečnostních prvků v automobilovém průmyslu.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management