Ing. Yvona Waldhauserová

Bakalářská práce

Výnosy z prodeje dálničních kupónů a elektronického mýtného jako zdroje financování dopravní infrastruktury v České republice

Revenues from sale of toll stickers and electronic toll - road fee as resources of financing of traffic infrastructure in the Czech Republic
Anotace:
Analýza zdrojů financování dopravní infrastruktury v ČR se zaměřením na dva zdroje, tj. příjmy z prodeje dálničních kuponů a příjmy z výběru poplatků za elektronické mýtné doprava - odvětví národního hospodářství, její význam, struktura a cíle, které musí být korigovány s požadavky a parametry danými Evropskou unií nárůst výdajů na rozvoj dopravní infrastruktury - vede v roce 1995 k zavedení dálničních …více
Abstract:
Resource analysis of financing of traffic infrastructure in the Czech Republic aimed at two resources, i.e. income from sales of toll stickers and resources from electronic toll-road fee. Traffic – as a branch of the national economy, it is meaning, structure and purposes, which must be coordinated with requirements and parameters given by the European Union Expenditure increase of traffic development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní