Bc. Andrea Kožuchová

Bakalářská práce

Čerpání evropských fondů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v nestátních neziskových organizacích

Utilization of EU funds in human resources development and employment in the NGOs.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity prostředků vynaložených z evropských fondů pro oblast rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v nestátních neziskových organizacích. Hodnotí dopad těchto projektů na cílovou skupinu znevýhodněných na trhu práce. V práci je analyzována situace v oblasti programů pro nezaměstnané. Bakalářská práce vychází z teoreticko-metodologických přístupů, odborné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of efficiency of resources provided by the European funds for the area of human resources development and employment in non-governmental organizations. It evaluates the impact of these projects on target group of disadvantaged in the labor market. A situation of programs for unemployed is analysed in the bachelor thesis as well. Bachelor's thesis is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní