Zdeněk ONDRÁČEK

Bakalářská práce

Příprava lektora na výuku u Hasičského záchranného sboru ČR

Lector{\crq}s preparing for teaching at Fire rescue Squaw of Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce se v první části zabývá systémem vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, se zaměřením na vzdělávání lektorů na odborných učilištích požární ochrany, jenž úzce souvisí s jejich přípravou na teoretickou i praktickou výuku v podmínkách učiliště. Nutnost vzdělávání provází hasiče po celou dobu jejich aktivní činnosti. Z toho důvodu se práce zabývá i otázkou vzdělání a odborné …více
Abstract:
Bachelory work deal with education system of Fire Rescue Squad members with sight on lectors education at Fire Training Centers, which closely cohere with lectors preparation on theoretical and practical teaching in terms of Training Centers. Needfulness of education goes along with fire-fihters throughout theirs active work. In this reason work behind-go also qustion of lectors education and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2007
Identifikátor: 1006193

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDRÁČEK, Zdeněk. Příprava lektora na výuku u Hasičského záchranného sboru ČR. Brno, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.