Ing. Veronika Sobková

Bakalářská práce

Krajinný plán jako nástroj územního plánování

The landscape plan as a spatial planning tool
Anotace:
Krajinný plán je v evropském prostoru označení pro dokument nebo proces, který posoudí vlastnosti krajiny a doporučí všem uživatelům a správcům způsob racionálního využívání krajiny i nutná ozdravná opatření. Jeho potřeba je čím dál zřetelnější v souvislosti s nekoordinovanou až živelnou suburbanizací. Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem krajinného plánování v České republice, řeší postavení …více
Abstract:
The landscape plan is a designation for a document or process that assess the characteristics of the landscape and recommend to all users and administrators the methods of rational land use and the necessary recovery measures. The need of landscape plan is becoming increasingly apparent in the context of uncoordinated and unrestrained suburbanization (urban sprawl). My bachelor thesis deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Igor Kyselka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa