Ing. Veronika Sobková

Bachelor's thesis

Krajinný plán jako nástroj územního plánování

The landscape plan as a spatial planning tool
Abstract:
Krajinný plán je v evropském prostoru označení pro dokument nebo proces, který posoudí vlastnosti krajiny a doporučí všem uživatelům a správcům způsob racionálního využívání krajiny i nutná ozdravná opatření. Jeho potřeba je čím dál zřetelnější v souvislosti s nekoordinovanou až živelnou suburbanizací. Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem krajinného plánování v České republice, řeší postavení …more
Abstract:
The landscape plan is a designation for a document or process that assess the characteristics of the landscape and recommend to all users and administrators the methods of rational land use and the necessary recovery measures. The need of landscape plan is becoming increasingly apparent in the context of uncoordinated and unrestrained suburbanization (urban sprawl). My bachelor thesis deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Reader: Ing. Igor Kyselka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Theses on a related topic