Bc. Lenka ŠUSTROVÁ

Diplomová práce

Corporate identity of Prezzo Restaurant Chain

Corporate Identity of Prezzo Restaurant Chain
Abstract:
Master?s thesis describes and examines corporate identity of British restaurant chain Prez-zo. Analytical part is based on qualitative and quantitative data collection. Qualitative data are collected using method of interview with main shareholder and CEO of the company. Quantitative data are gathered using method of on line questionnaires. The results from analytical part are used for a considered …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou corporate identity britského restauračního řetězce Prezzo. Analytická část je zpracována na základě sběru kvalitativních a kvantitativních dat. Kvalitativní data jsou získána rozhovorem s majitelem a CEO společnosti a kvantitativní data on line dotazníkovým šetřením. Na základě výstupů z analytické části je připraven návrh na zlepšení současné corporate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radoslav Štefánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTROVÁ, Lenka. Corporate identity of Prezzo Restaurant Chain. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace