Bc. Petra EDELMANNOVÁ

Diplomová práce

Využití hypotečních úvěrů při řízení osobních financí

Use of mortgage loans in personal finances management
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřená na problematiku hypotečních úvěrů v souvislosti s osobními financemi klienta. Cílem je zjistit výhodnost využití hypotečního úvěru jako finanční páky při řízení osobních financí. V teoretické části je popsána problematika hypotečního úvěru, vývoj hypotečních úvěrů v ČR a možnosti zhodnocení volných finančních prostředků klienta včetně investičního rozhodování …více
Abstract:
This submitted thesis is focused on the issue of mortgage loans in connection with the client's personal finances. The aim is to find out the advantage of using a mortgage loan as financial leverage in the management of personal finances. The theoretical part describes the issue of mortgage loans, the development of mortgage loans in Czech Republic and the possibility of evaluating the client's free …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EDELMANNOVÁ, Petra. Využití hypotečních úvěrů při řízení osobních financí. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/