Bc. Erik Staffa, Ph.D.

Diplomová práce

Měření parametrů elektromagnetického pole vyzařovaného zdravotnickými přístroji

Measurement of the parameters of the electromagnetic field emitted by instruments used in clinical diagnostics
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou měření elektromagnetického pole. Jeho vliv na různé formy života se v současné době stal předmětem značného zájmu odborníku zejména v souvislosti s využíváním bezdrátových komunikačních technologií. Zdrojem elektromagnetického vlnění jsou i moderní diagnostické a terapeutické přístroje používané v lékařství. Cílem práce bylo měření parametrů elektromagnetického …více
Abstract:
This present theses deals with the measurement of electromagnetic field. Its action on different life forms is currently the subject of considerable interest, particularly in relation to the use of wireless communication technologies. Generators of electromagnetic waves are modern diagnostic and therapeutic devices used in medicine. The aim of this work was measurement of the electromagnetic field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vlk, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta