Bc. Patrik Sedlák

Bakalářská práce

Polsko jako turistický cíl pro českou mládež

Poland as a Tourist Destination for the Czech Youth
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu cestování české mládeže do Polska. Hlavním cílem práce je představit významné turistické cíle. V praktické části se věnujeme analýze dotazníku, kde zjišťujeme preference české mládeže v cestování do zahraničí a především do Polska.
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on travelling of Czech youth to Poland. The main goal of this thesis is to present the most important tourist destinations. Practical part is dedicated to analisis of the questionary, where we want to find out preferences of Czech youth travelling to foreign countries and especially Poland.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Roman Baron, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma