Eduard ŠIMŮNEK

Bakalářská práce

MKP model pro simulaci MMB testu kohezivního rozhraní

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou namáhání a porušení rozhraní jednosměrových a tkaninových kompozitů na základě standardizovaných testů DCB, ENF a MMB. V této práci byl do nástroje pro simulaci testů pro identifikaci parametrů kohezivních rozhraní, který se dlouhodobě buduje na Katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd, implementován MMB test pro kombinaci módů namáhání I a II. Pro vytvoření …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the analysis of interface failure of unidirectional and/or fabric composites. Analysis is based on standardized DCB, ENF and MMB tests. In this work, MMB test for combination of stress I and II was implemented into the tool for identification of material parameters of cohesive interfaces, which has been long-term building at the Department of Mechanics of the Faculty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNEK, Eduard. MKP model pro simulaci MMB testu kohezivního rozhraní. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Počítačové modelování v technice / Výpočty a design

Práce na příbuzné téma