Mgr. Radek Halouzka

Diplomová práce

Poučení a informovaný souhlas pacienta

Instruction and the informed Consent of the Patient
Anotace:
Již více než 40 let je institut informovaného souhlasu součástí českého(před rokem 1993 československého) právního řádu. Nicméně, i přes svoje zakotvení v zákoně, uspokojivě používán nebyl. Podnětem pro změnu bylo přijetí Úmluvy o biomedicíně, obsahující úpravu práv pacientů, v roce 2001. Mezi tato práva bezpochyby patří i právo jednotlivce se svobodně rozhodovat v otázkách péče o vlastní zdraví. Projevem …více
Abstract:
Although an informed consent is a part of our system of law for more than forty years, it was not sufficiently apllied. Ratification of the Convention on Human rights and Biomedicine was an impulse to change it. The Convention i.a. determine that an intervetion in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. This rule makes clear patient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta