Bc. Jaroslav Matýsek

Master's thesis

Řízení kreditního rizika v bankách - vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou

Credit risk management in banks - assessment of risks associated with immovable pledge
Anotácia:
Definování kreditního rizika v bankovnictví, včetně hlavních principů jeho řízení. Základní charakteristika hypotečního úvěru a jeho zajištění nemovitostí. Oceňování nemovitostí s důrazem na oceňování nemovitých zástav v bankovnictví. Formulace a charakteristický způsob členění rizik spojených s nemovitou zástavou. Analýza rizik spojených s nemovitou zástavou, včetně konečného zhodnocení jejich vlivu …viac
Abstract:
Definition of credit risk in banking, including the main principles of its management. Basic characteristics of the mortgage loan and his collateral real estate. Valuation of real estate with an emphasis on valuation immovable pledge in banking. Formulation and characteristics method of classification of risks associated with immovable pledge. Analysis of the risks associated with immovable pledged …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Práce na příbuzné téma