Mgr. Žaneta Dočkalíková

Diplomová práce

Ochrana osobních dat ve zdravotnictví podle jednotného práva Evropské unie

Protection of Personal Data in Health Care in Unified Law of the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu ochrany osobních údajů ve zdravotnictví podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Primární pozornost je věnována rozboru obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jeho komparaci s dosavadními unijními i českými právními předpisy. Případné změny jsou zkoumány z hlediska podmínek ochrany dat ve zdravotnické dokumentaci a dodržování povinné …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the legal regulation related to personal data protection in health care pursuant to the new General Data Protection Regulation. The main attention is devoted to analysis of the General Data Protection Regulation and comparison this regulation with the current legislation of the Czech Republic and European Union. The possible changes are analyzed from viewpoint of conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta