Marta Svobodová

Bakalářská práce

Tvořivost ve volném čase dospělých (na příkladě vybrané výtvarné techniky)

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Iva Borská
  • Oponent: Květa Hrbková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.