Bc. Anna Mária Pisoňová

Diplomová práce

Representation of the Trickster Figure in Selected Works Written by African American Authors

Representation of the Trickster Figure in Selected Works Written by African American Authors
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na interpretaci archetypu šprýmaře v knize Fredericka Douglasse Vyprávění o životě Fredericka Douglasse, amerického otroka, dále v románu Ralpha Ellisona, Neviditelný, a v díle Toni Morrison, Sula. Porovnává různá vyobrazení šprýmaře v těchto knihách, přičemž se soustřeďuje na čtyři vlastnosti šprýmaře - překračování hranic, vzdorování binární opozici, apetit a oběta …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the interpretation of the trickster archetype in Frederick Douglass's Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself, in Ralph Ellison's Invisible Man, and in Toni Morrison's Sula. It compares and contrasts different portrayals of the trickster figure within these works, focusing on four trickster characteristics - boundary-crossing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta